Legaal

IntelliStamp heeft dezelfde juridische waarde als een e-handtekening

IntelliStamp en het IntelliStampCenter voldoen aan alle vereisten die nodig zijn binnen een wettelijk en legaal kader.

 

In het bijzonder:

 

  • De Belgische wetgeving (Wet van 15 februari 2012 tot wijziging van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, BS 7 maart 2012) (details)
  • De Europese E-signatures Directive (1999/93/EC) (details)

 

Indien een bedrijf of organisatie een document met een IntelliStamp ontvangt, kan die - na verificatie - ervan uitgaan dat dit rechtsgeldig is. Raadpleeg steeds de uitgever van het document, zij kunnen je het best duiden waar er eventuele beperkingen zijn (bv: niet geldig in het buitenland voor sommige attesten).

 

Enkele belangrijke aandachtspunten voor wat betreft het wettelijk kader:

 

De Belgische wetgever bepaalt heel duidelijk dat “De handtekening van de certificaathouder kan worden gematerialiseerd in een equivalent dat voldoet aan de eisen van artikel 2, tweede lid, 2°”

 

De wetgever verwacht dus duidelijk dat de handtekening zelf op het afgedrukte (gematerialiseerde) document aanwezig is. Het is dus niet voldoende om eenvoudigweg een referentienummer te gebruiken, maar een manier te voorzien om de handtekening zelf op het document te plaatsen. Wij maken hiervoor gebruik van een gepatenteerde QR-barcode omdat deze al de gegevens van de digitale handtekening kan bevatten. Op die manier is men dus zeker dat de digitale handtekening gezet door de ondertekenaar onlosmakelijk verbonden is aan het document.

 

De eisen waaraan moet worden voldaan zijn de volgende:

 

Artikel 2, tweede lid,2° " geavanceerde elektronische handtekening ": elektronische gegevens vastgehecht aan of logisch geassocieerd met andere elektronische gegevens, die worden gebruikt als middel voor authentificatie en aan de volgende eisen voldoet :

  1. zij is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden;
  2. zij maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren;
  3. zij wordt aangemaakt met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden;
  4. zij is op zodanige wijze aan de gegevens waarop zij betrekking heeft verbonden, dat elke latere wijziging van de gegevens kan worden opgespoord.

 

Punt b. stelt nogmaals duidelijk dat de handtekening op het afgedrukte document de gegevens van de ondertekenaar moet bevatten zodat hij geïdentificeerd kan worden. Hiervoor is het nodig een grote hoeveelheid aan noodzakelijke gegevens weer te geven. Onze gepatenteerde QR-code is hier uitermate voor geschikt.

 

Verder verduidelijkt de wet wat een certificaathouder is:

"certificaathouder : een natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een certificatiedienstverlener een certificaat heeft afgegeven".

 

Het is dus mogelijk dat certificaten van rechtspersonen gebruikt worden om te tekenen (typische servercertificaten van vb. Verisign, GlobalSign, Certipost, …).

 

Over ons

Cipal Schaubroeck nv

 

Vestiging Geel:

   Cipal Schaubroeck nv

   Bell-Telephonelaan 2D

   2440 Geel

   Belgium

 

Telephone: +32 (0)14 576 211

 

E-mail: cssign@cipalschaubroeck.be

 

 

Vestiging Nazareth

Steenweg Deinze 154

9810 Nazareth

België

 

Telefoon: +32 (0)9 389 02 11

IntelliStamp is een gedeponeerd handelsmerk en is een oplossing van Cipal Schaubroeck nv

Copyright 2015-2018. All rights reserved  -  privacyverklaring